TIETOA MEISTÄ

Uudet tuotteet

Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä:

 

Nimi: Pinkar Trading OY
Yhteystiedot: Kirjaskatu 3-5, 37600 Valkeakoski
Puhelin: 040 068 5702

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja yhteyshenkilö

 

Nimi: Marja Pönni
Puhelin 040 068 5702

 

3. Rekisterin nimi

 

Pinkar Trading Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

 

4. Rekisterin pitämisen peruste

 

Henkilötietolaki 8 §

 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Pinkar Trading Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden palvelujen toteuttaminen, hallinta, laskuttaminen, myynti ja tuotteiden tai palvelujen markkinointi

   asiakassuhteiden hoito ja asiakasyhteydenpito

   suoramarkkinointi

   tuote- ja palvelutarjonnan suunnittelu

   liiketoiminnan kehittäminen

   tarjonnan kohdistaminen

   mielipide- ja markkinatutkimus

   yhteistyökumppaneiden lukuun tapahtuva markkinointi

Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti, yksityisyyttä kunnioittaen ja huomioida asiakkaan erilaiset osto- ja viestintäkanavaan liittyvät tottumukset. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin vain, mikäli asiakas on antanut tähän nimenomaisen suostumuksen. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille tahoille.

 

6. Rekisterin tietosisältö

 

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Näiden asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

1. Asiakastiedot


a. Etunimi, sukunimi
b. Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka
c. Sähköpostiosoite
d. Puhelinnumerot
e. Ikä ja sukupuoli
f. Käyttäjätunnus ja salasana
g. Muut asiakkaan ilmoittamat tiedot


2. Asiakaspalautetiedot:


a. arvonta- ja kilpailuvastaukset
b. asiakaskyselypalaute (kiinnostuksen kohteet)
c. asiakkaan suostumuksella saadut muut mahdolliset tiedot (yhteystiedot, lupatiedot, syntymävuosi, sukupuoli)

3. Tilaus- ja tarjontatiedot:


A. Tuotteen saajan nimi
b. Tuotetiedot
c. Tarjontatiedot
d. Hintatiedot
e. Laskutustiedot
f. Toimitustiedot
g. Peruutustiedot
h. Palautustiedot
i. Reklamaatiotiedot

 

7. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun

   asiakas rekisteröityy verkkokauppaan

   tilaa uutiskirjeen

   tilaa tuotetiedotteen

   tekee tarjouspyynnön

   tekee tilauksen

   osallistuu asiakaskyselyyn, arvontaan tai kilpailuun

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja voidaan päivittää Väestörekisteristä. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Luottokaupassa Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta voidaan tarkistaa Asiakastieto Oy:n järjestelmästä.

 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Asiakasrekisteristä voidaan luovuttaa nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain 19 § mukaisesti. Rekisteristä luovutettavia tietoja voivat tällöin olla nimi- ja osoitetiedot. Osoitetietoja voidaan luovuttaa vain, mikäli asiakas on antanut tähän erillisen suostumuksen. Asiakastietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto: säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Konekielinen aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin.

Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa palveluntarjoajien tiloissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Vain viranomaisilmoituksen tehnyt toimija voi käsitellä henkilörekisterin tietoja. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48 §:n rangaistussäännösten alaisia.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisterin tarkastus

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti.

Tarkastusasioissa rekisteröityjen yhteyshenkilö on yrittäjä, Marja Pönni, Pinkar Trading OY Kirjaskatu 3-5, 37600 Valkeakoski

 

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoasioissa rekisteröity voi ottaa yhteyttä:
yrittäjä Marja Pönni, 0400 685 702 Pinkar Trading OY 37600 Valkeakoski.

Mainiot Liikelahjat